SAIGON FULLCOLOR LIMITED
A safe and stable Printer with Epson @2024

Mini Cart

H5 Oval Printing Machine- Oval + Double Digital Printing Machine

Lightweight, flexible and efficient output
Suitable for small garment printing
Support spot color dots, drawing, flocking, pressing, water slurry, glue, thermosetting ink, thick plate, drawing and other processes.
Standard printable area: 40cm*50cm
Capacity: 700PCS/H

Category: Tag:

Description

Đầu ra nhẹ, linh hoạt và hiệu quả
Thích hợp cho in ấn hàng may mặc nhỏ
Hỗ trợ màu tại chỗ, vẽ, đổ khối, ép, bùn nước, keo, mực nhiệt rắn, tấm dày, bản vẽ và các quy trình khác.
Khu vực có thể in tiêu chuẩn: 40cm * 50cm
Công suất: 700PCS / H

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “H5 Oval Printing Machine- Oval + Double Digital Printing Machine”

Your email address will not be published. Required fields are marked *